Баумакол строителни материали

ПРЕРАБОТКА: ПРЕРАБОТКА

Преработка 1

Почистване на основата от прах

Преработка 2

Грундиране с Баумит Грунд

Преработка 3

Изравняване на неравностите с Баумит Нивело Куатро

Преработка 4

Разстилане с ракел на Нивело Куатро

503

Влагане на Баумакол Страп - уплътнителна лента

Преработка 6

Хидроизолиране на баня с Баумакол Пруф

Преработка 7

Хидроизолиране на тераса с Баумакол Протект

Преработка 8

Полагане на лепилото на гребен

Преработка 9

Лепене на плочките

Преработка 10

Фугиране с Баумакол фугиращи смеси

Преработка 11

Фугиране на ъглите с Баумакол Силикон

Преработка 12

Завършената перфектна система Баумакол

© 2012 Баумит. Всички права запазени.Created by CAS