Баумакол строителни материали

ПРОДУКТИ: ГРУНДОВЕ

Баумит Грунд (Baumit Grund)
изтегли документи изтегли документи във формат PDF
 baumit_grund_25kg Висококачествена дисперсия на базата на изкуствени смоли, пропива много добре в основата. Преди полагане, основата трябва да бъде суха, носимоспособна, здрава, незамръзнала, обезпрашена и със стабилна форма, без замърсявания, остатъци от кофражни масла, мазнини и несвързали частици.
  • За вътрешно и външно приложение, като свързващ мост при силно попиващи основи
  • Разход: ок. 150 g/m2
  • Опаковка: 1 kg, 5 kg и 25 kg
Баумит Супергрунд (Baumit SuperGrund)
изтегли документи изтегли документи във формат PDF
 Баумит Супер Грунд Готова за употреба, несъдържаща разтворители дисперсия със съдържание на кварцов пясък.Подходящ е за вътрешно и външно приложение, за подготовка на непопиващи основи и също така при реновиране, особено когато се налага лепене на плочка върху плочка.
  • Разход: ок. 100–150 g/m2 според грапавостта на основата
  • Отворено време: 60 мин.
  • Опаковка: 5 kg

 

© 2012 Баумит. Всички права запазени.Created by CAS