Баумакол строителни материали

ПРОДУКТИ: ХИДРОИЗОЛАЦИИ

 

Баумакол Страп - уплътнителна лента (Baumacol Strap)
изтегли документи изтегли документи във формат PDF
 баумакол страп Текстилно армиран, еластичен системен компонент за уплътняване на ъглите между стена–стена и стена–под.
 • За оптимално изолиране
 • Водоплътна
 • Химически устойчива
 • Дължина: 10 m и 50 m
Баумакол Пруф - течно фолио (Baumacol Proof)
изтегли документи изтегли документи във формат PDF
 баумакол пруф Еднокомпонентна, несъдържаща разтворители, трайно еластична, безшевна и безфуговахидроизолация, подходяща за безнапорна вода, която се полага директно под керамичното покритие. Подходяща е за вътрешно приложение – за душове, душкабини и бани.
 • Полага се с валяк или маламашка
 • Разход: ок. 1,5 kg/m2 на всеки mm дебелина на слоя
 • Изпитано по EN 14891
 • Опаковка: 7 kg
Баумакол Протект (Baumacol Protect)
изтегли документи изтегли документи във формат PDF
 баумакол протект Водоплътна, но паропропусклива, хидравлично свързваща, несъдържаща разтворители, еластична, еднокомпонентна безшевна и безфугова хидроизолация. Полага се директно под керамичните плочи, подходяща е за външно и вътрешно приложение.
 • Полага се с маламашка
 • Разход: ок. 1,5 kg/m2 на mm дебелина на слоя
 • Изпитана по EN 14891
 • Опаковка: 18 kg
© 2012 Баумит. Всички права запазени.Created by CAS